1
THI CÔNG TẠI TP HCM - ĐỒNG NAI -BÌNH DƯƠNG - LONG AN - VŨNG TÀU VÀ CÁC TỈNH LÂN CÂN. Độ chối của cọc đóng là độ lún trung bình của cọc dưới một nhát búa đóng (đối với búa rung là 1 phút làm việc). Tải trọng thí nghiệm Pgh do thiết kế quy định, dự kiến bằng 200% tải trọng thiết kế. A/ Về tổ chức nhân sự: Nhà thầu sẽ bố trí 03 cán bộ đảm nhận công tác này, trong đó 01 cán bộ phụ trách lưới tọa độ